Prostor nakladatelství - i zde najdete kvalitní knihy

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Kubešová

 
Blanka Kubešová

„Mé psaní provokuje obava, že není daleko doba, kdy přestaneme spolu a mezi sebou komunikovat, kdy přestaneme vnímat jak krásu přírody, tak třeba bolest druhého, kdy ztratíme schopnost vidět a cítit, schopnost dokázat se soustředit na krásu slova, hudby, nebo krásu duševní. Že sice budeme stále bohatší, ale méně šťastní, méně soudržní, že v nás bude stále méně lásky a citu…“

Blanka Kubešová (nar. l944 v Praze) je členkou Obce spisovatelů i nositelkou několika literárních ocenění. Říká o sobě, že všechno začalo tím, že milovala slova. Češtinu jako takovou. Drobné texty, povídky a fejetony publikovala zprvu v zahraničí, od začátku 90. let pak v celé řadě domácích novin a časopisů. Do této doby spadá i spolupráce s Českým rozhlasem. Především v rádiu Vltava bylo v literární redakci dr. J. Halase odvysíláno na dvacet povídek.
V r. 2004 se v ČT Praha v režii Víta Olmera podařilo úspěšně realizovat její televizní námět a scénář Modrý kámen. Námět Hadař k jednomu z příběhů Útěky železný oponou se v r. 2007 realizoval v ČT Ostrava.
V r. 2006 pak i scénář Přeplavu i Dunaj v dokumentárním cyklu Útěky železnou oponou. Na konci téhož roku se uskutečnila divadelní premiéra jejího bestselleru Deník Leošky K. v Divadle 90 U Valšů.

Poměrně rychle za sebou uveřejnila lehce biografické práce, Romance pro Žoržínu (Konfrontace Curych, 85) a Deník Leošky Kutheilové (68 Publishers Toronto, 87). Svým humorem a opravdovostí rychle pronikly ke čtenáři. Den9k měl štěstí i na interprety. Načetla ho Jaroslava Tvrzníková ve Svobodné Evropě v Mnichově a pro fy AudioStory Hana Maciuchová v Praze. To, že Deník Leošky K. zůstává stále živý, nejlépe dokazuje i jeho reedice Od školy se práší (Road, Praha 1998) i divadelní premiéra v Divadle 90 U Valšů v Praze v prosinci 2006.

Ve své další literární práci vyrůstá z tradičního půdorysu psychologické prózy a zajímá se o osudy lidí z okraje společnosti. Snaží se pochopit a objasnit lidský úděl a lidskou existenci, napomáhá propracovat se k poznání a stát se vnímavější, v neposledním i ke kráse české řeči.
Společenským a sociálním tématům se věnují novely a romány Kočičí dlažba (Index, Kolín nad Rýnem 1988 a Praha 1991), Horrror Hill…jako zrnko písku, (Primus, Praha 1994), sbírka povídek Perlový svět (B.Just, Praha 1996), Černá v bílé (Knižní Klub, Praha 1999) i Žabky na vodě (Čs.spisovatel, Praha 2000).

Vr. 1998 v Divadle Husa na provázku v režii Ivo Krobota scénické čtení hry Na Popelce, která se v témže roce umístila v soutěži Alf. Radoka.

Základem k románu Vltavěnka, příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů (Šulc a spol., Praha 2004) se staly tragikomické příběhy legendární, svérázné Vltavěnky ze Ždáně. Román načetli Nina Divíšková a Jan Kačer a společně s autorkou v rámci své charitativní činnosti věnovali slepeckému ústavu Macana v Praze.
Ve stejném roce ve spoluautorství kolektivu autorů vyšly i humorné příběhy Kolja... to neznáte mého psa (Fraus, Plzeň 2004).

Román Vltavěnka se po pouhých dvou letech ke svým čtenářům v r. 2008 vrátil v obnoveném vydání rozšířeném o studii Můj otec s velkým O. Autorka se v něm neobvyklou formou – „románem v románu“ pokouší objasnit lidský úděl a lidskou existenci a napomáhá propracovat se k poznání a k většímu porozumění mezi generacemi. Reedice novely Žoržína vyšla na jaře 2008 v nakl. Eroika Praha. Na rok 2009 připravuje Eroika k vydání i její stěžejní román s biografickým nádechem Brácha Jerry aneb Život pod nebeskou horou.

Některé další práce a divadelní hry zůstávají prozatím v rukopise.

Literární ocenění: 1. místo v literární soutěži Čs.rozhlasu Brno (1992), 1.cena Knižního klubu (1999), prémie v soutěži Nadace F.Langera (2001 a 2004), umístění v soutěži Alf. Radoka (1998 a 2004). Je spoluautorkou několika sborníků (Útěky železnou oponou (Curych 1983), Benefice (Toronto 1993), Setkání a hovory (Almanach SVÚ, Mnichov 1998), Osudy (Brno 2001).)

 

 

Zajímavé odkazy:

http://www.nekultura.cz/literatura-recenze/blanka-kubesova-jak-se-rodi-kniha.html#next

 
Vydané knihy
 
 
 
 

       

made in
 
Sběratelům